Engagerade entreprenörer med kraft att genomföra. Det är några sammanfattande ord om oss som arbetar på Claremont. Vi är inte bara ett ”IT, Management eller UX-design” företag. Vi är ett företag som består av riktiga, engagerade människor som råkar veta väldigt mycket om just de sakerna.

Vi är 400 digitala specialister i Stockholm och vi är övertygade om att riktigt bra consulting inte behöver vara komplicerad. Tvärtom. Genom att vi arbetar nära våra kunder och kollegor löser vi tillsammans problem på smarta och smidiga sätt. Vår lyhördhet gör att kunden slipper generella standardlösningar och tillsammans med våra strategiska partners kan vi utveckla lösningar som våra kunder faktiskt behöver. Tack vare våra gemensamma resultat har vi kunnat hjälpa människor i en del av världen som verkligen behöver vår hjälp. Tillsammans skapar vi värde.

Besök gärna vår hemsida för att läsa mer om oss

  • Tid Rubrik Beskrivning
  • 14.00 Skapa rätt förutsättningar för tillväxt! Idag är det mesta kopplat till internet på något vis, oavsett komplexitet. I takt med att vi lär oss allt mer har säkerheten och tillgängligheten ökat. Med ett molnanpassat systemstöd och stabil partner kan verksamheter nå nya nivåer. Vi berättar hur Claremont och NetSuite kan hjälpa er verksamhet till nästa nivå.