De flesta organisationer har behov av en central källa till grundinformation om sina anställda. Allt fler upplever problem med en spretig och osammanhängande systemflora. CGI erbjuder tillsammans med SuccessFactors stöd för ett flertal HR-processer för att hantera kundens behov av hela HR-livscykeln i en sammanhållen lösning.

För att läsa mer om oss – klicka här

  • Tid Rubrik Beskrivning
  • 13.30 HCM lösning där kunden väljer komponenter och servicenivå CGI erbjuder HCM stöd baserat på SuccessFactors HR-system som kan kombineras med Lön- och ERP-system. Lösningen är behovsanpassad där kunden väljer komponenterna och även graden av service-/tjänstenivå. Detta ger er som kund möjlighet att arbeta strategiskt och framåtriktat.