CatalystOne hjälper organisationer att utveckla deras mest värdefulla tillgång, människor. Detta gör vi genom att erbjuda en mjukvara som ökar kvalitet och säkerhet i HR-data och processer. Våra kunder kan därigenom spendera mindre tid på administration och mer tid på att uppnå sina affärsmål.

CatalystOne är ett snabbväxande SaaS-företag som specialiserat sig på programvara och tjänster för digitalisering av HR-processer och möjliggör positiva relationer mellan HR, anställda och chefer. Vi är den nordiska ledaren inom HCM (Human Capital Management) och erbjuder användarvänliga lösningar för processer som HR-masterdata, performance management, talent management and learning management.

Passionen för våra kunders framgång ligger i vårt DNA.

Vi är glada och ödmjukt stolta över att våra kunder ger oss branschens högsta betyg vad gäller kundnöjdhet, baserat på årliga undersökningar. Våra kunder är vår absolut viktigaste källa till framgång varpå ett digitalt HR-system som upplevs intuitivt och tillfredställande med applikationer som är lätta att implementera är A och O för att skapa nytta för slutanvändaren. Den familjära miljö vi har bland våra medarbetare och kunder vittnar om den starka värdebaserade kultur CatalystOne bygger på.

Våra kunder återfinns inom de flesta branscher och utgörs av bolag med såväl nationell som global etablering, med systemanvändare över världens alla kontinenter.

Kunskapsinnehåll

Kunskapen hos CatalystOne sträcker sig förbi produkter och funktioner. Vi följer med intresse trender inom modern HR och ledarskap med best practice som en central lösningsorientering.

Ta del av E-böcker, seminarium och annat kunskapsinnehåll

Dra fördel av de HR-verktyg som passar just din organisations behov

CatalystOne erbjuder ett omfattande HR-system med flexibla HR-verktyg och moduler inom Talent & Performance Management och strategisk HR. Med våra lösningar ökar chanserna för din organisation att uppnå uppsatta mål genom engagerade och presterande medarbetare.

Läs mer om våra moduler och lösningar här

 

 

 

HR-Systemdagen 2024

Monter Nr 9
  • Tid Rubrik Beskrivning