Ta hand om din viktigaste tillgång med världens mest omfattande Workforce Management System.

Från tidsregistrering till strategisk kapacitetsplanering – tack vare skräddarsydd anpassning kan du säkerställa nöjda medarbetare, kostnads- och processeffektivitet och hög flexibilitet.

Med cirka 12 000 kunder i över 50 länder bidrar ATOSS lösningar till mätbart ökat värdeskapande och konkurrenskraft. Samtidigt som du säkerställer större rättvis planering och personalnöjdhet.

Klicka här för att läsa mer om oss

HR-Systemdagen 2023

Monter Nr 11
  • Tid Rubrik Beskrivning