Arribatec är en global system- och tjänsteleverantör som levererar affärskritiska IT-lösningar som gör våra kunder mer konkurrenskraftiga genom innovativt användande. Arribatec har ett kompetent och dedikerat team på drygt 100 anställda i 8 länder. Vi levererar högkvalitativa projekt till kunder både lokalt och globalt.

Vi integrerar ”Best of breed” applikationer, egna produkter och lösningar som stödjer våra kunders verksamhetsutveckling genom att skapa de mest effektiva och digitaliserade affärsprocesserna.

Vårt team av konsulter har en omfattande erfarenhet av att implementera lösningar hos stora företag och organisationer i olika branscher. Vår Engagemangsmodell bidrar till att öka våra kunders konkurrenskraft med hjälp av digitalisering och innovativt användande av IT.

Arribatec erbjuder ett urval av tjänster och applikationer som tillför våra kunder mervärde. Merparten av vårt team har en lång erfarenhet av Unit4 Business World. Vår kompetens och erfarenhet täcker alla delar av lösningen och omfattar behovsanalys, projektledning, implementering, uppgradering och fullt ansvar för förvaltning och support.

Vår mission är att hitta de bästa lösningarna åt våra kunder baserat på deras behov, utmaningar och existerande systemlandskap.  I partnerskap kan vi erbjuda bland annat det molnbaserade affärssystemet Xledger, tid- och reseräkningssystemet Unit4 Time & Expenses samt budget-, analys- och verksamhetsstyrningsverktyget Hypergene.

Se mer info om vilka vi är – och våra tjänster/lösningar på vår hemsida