Arribatec är leverantör av lösningar och tjänster. Vår ambition är att tillhandahålla de bästa lösningarna till våra kunder. Lösningarna är integrerade och stöttar våra kunder med att öka sin konkurrenskraft genom digitalisering och innovativt användande av IT.

Vi integrerar ”Best of breed” applikationer, egna produkter och applikationer med ekonomi- och andra verksamhetssystem för att skapa de mest effektiva och digitaliserade affärsprocesserna som stödjer våra kunders tillväxt och verksamhet.

Vårt team av konsulter har bland annat en omfattande erfarenhet av att implementera integrerade lösningar hos stora företag och organisationer i olika branscher. Våra konsulter har djup och bred kompetens inom Unit4 Business World (Agresso) men även andra system och lösningar.

Koncernen har sin primära verksamhet i Norden med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Köpenhamn men vi finns också representerade på flera andra orter i både Europa och i Nordamerika. Vi bedriver projekt både lokalt och globalt.

Arribatec erbjuder ett urval av applikationer som tillför våra kunder mervärde. Valet av lösningar och partners är gjort baserat på dess unika förmåga att leverera värde och kostnadseffektivitet för våra kunder. Vår mission är att våra kunders behov, utmaningar och existerande systemlandskap skall vara grunden för att identifiera de rätta lösningarna.  I partnerskap kan vi erbjuda bland annat det molnbaserade affärssystemet Xledger, tid- och reseräkningssystemet Unit4 Time & Expenses samt budget-, analys- och verksamhetsstyrningsverktyget Hypergene.

Arribatec erbjuder en mångfald av tjänster, från behovsanalys, utvärdering och urval, affärsanalys, till implementation och fullt ansvar för förvaltning av hela lösningen under hela livscykeln. Vi hjälper våra kunder att bli mer digitala, automatiserade och konkurrenskraftiga genom innovativt användande av IT.

Se mer info om vilka vi är – och våra tjänster/lösningar på vår hemsida

HR-Systemdagen 2019

Monter Monter 1