Arribatec är en leverantör av lösningar och tjänster. Vår ambition är att tillhandahålla de bästa lösningarna till våra kunder. Lösningarna är integrerade och stöttar våra kunder med att öka sin konkurrenskraft genom digitalisering och innovativt användande av IT.

Vi integrerar ”Best of breed” applikationer, egna produkter och applikationer med ekonomi- och andra verksamhetssystem för att skapa de mest effektiva och digitaliserade affärsprocesser som stödjer våra kunders tillväxt och verksamhet.

Vårt team av konsulter har bland annat en omfattande erfarenhet av att implementera integrerade lösningar hos stora företag och organisationer i olika branscher. Våra konsulter har djup och bred kompetens inom Unit4 Business World ON! (Agresso) men även andra system och lösningar.

Koncernen har sin primära verksamhet i Norden med kontor i Göteborg,  Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Madrid, men vi har också uppdrag i Tyskland, Holland och Spanien samt ett utvecklingsteam i Polen.

Arribatec erbjuder ett urval av applikationer som tillför våra kunder mervärde. Vi har avtal med våra partnerlösningar som vi jobbar med idag. Valet av lösningar och partners är gjort baserat på dess unika förmåga att leverera kostnadseffektivitet med mera. I tillägg, vår mission är att våra kunders behov, utmaningar och existerande systemlandskap skall vara grunden för att identifiera de rätta lösningarna.  I partnerskap kan vi erbjuda bland annat det molnbaserade affärssystemet Xledger, integrationsplattformen iCore samt budget-, analys- och verksamhetsstyrningsverktyget Hypergene.

Arribatec erbjuder en mångfald av tjänster, från behovsanalys, utvärdering och urval, affärsanalys, implementation och fullt ansvar för hela lösningen och förvaltning under livscykel. Vi hjälper våra kunder att bli mer digitala och konkurrenskraftiga genom innovativt användande av IT.

Se mer info om vilka vi är – och våra tjänster/lösningar på vår hemsida