Historik

Affärssystem som begrepp

Begreppet Affärssystem uppkom i slutet av 1990-talet. Den engelska förkortningen ERP (Enterprise Resource Planning) myntades några år av Gartner Group. Den svenska termen Affärssystem skulle symbolisera att systemet skulle kunna stödja hela ”affären” och inte bara några få affärsprocesser. Affärssystem har dock existerat de senaste 30 åren under flera andra benämningar såsom administrativa system, verksamhetssystem, standardpaket och ekonomisystem för att nämna några varianter.

ERP, som står för Enterprise Resource Planning, innebär att en IT lösning hanterar merparten av nedanstående processer:

• Ekonomi
• Försäljning och service
• Logistik och distribution
• Produktion
• Personal (HR)
• Marknadsföröring

Affärssystemets betydelse för verksamheten

I takt med att Affärssystemen täcker allt mer av verksamhetens kritiska processer är det självklart att beroendet av affärssystemet ökar. Problem med affärssystem kan således medföra stora konsekvenser för verksamheten som till exempel problem med att producera, sälja eller fakturera.

Affärssystem eller ”best of breed” system

I motsats till affärssystem innebär ”best of breed” att systemlösningen endast hanterar enskilda processer och att detta separata system måste integreras med övriga system för att kunna ge ett stöd till hela verksamheten.

Typiska kännetecken för affärssystem är:

• Att det är ett konfigurerbart standardsystem
• Att det täcker flera branscher
• Att det stödjer flera processer i verksamheten
• Att det innehåller en integrerad datamodell
• Att det arbetar processorienterat

Affärssystemens utveckling

Systemen har utvecklats mycket sedan de första system lanserades i början på 70-talet. Kännetecknande för de första systemen var:

• Smalt funktionellt fokus
• Inriktade på de administrativa processerna

I slutet av 70-talet lanserades de första integrerade systemen på marknaden, och när PC’n introducerades i mitten på 80-talet kom de första produkterna som riktade sig till mindre och medelstora företag. Flera internationella system blev också tillgängliga.

I slutet på 80-talet och i början på 90-talet nådde antalet leverantörer en höjdpunkt. Vid den tidpunkten introducerades också Unix och Client/server-baserad teknologi och bara i Norden fanns mer än 100 olika system. I takt med utvecklingen ökade systemens funtionalitet i både djup och bredd.

Vill du veta mer om Affärssystem? Besök hemsidan hos HerbertNathan & Co