Företagsnyhet: Ökat antal aktier och röster i Vitec

Som tidigare meddelats per den 4 december 2014 så har de konvertibla skuldebrev riktade till medarbetare i Vitec som tecknades i januari 2012 konverterats till B-aktier. Konverteringen innebär att antalet B-aktier i Vitec har ökat med 81 011 st. samt att aktiekapitalet i Vitec har ökat med 40 505 kr. Totalt har det egna kapitalet ökat med 5 302 000 kr. Antalet aktier i Vitec uppgår efter konverteringen till 5 879 338 st. varav 800 000 utgör A-aktier.

Källa: Vitec. Läs mer >>

Etiketter:

Kategorier: Företagsnytt

Kommentarer: Kommentarer inaktiverade för Företagsnyhet: Ökat antal aktier och röster i Vitec