Intervju Visma Software

Mars 2010

BjörnMattson_liten

Björn Mattsson, Sverigechef Visma Software AB

”Sista kvartalet ifjol var vårt bästa någonsin…

Hur upplever du konjunkturläget i Sverige just nu?
Svar: Jag kommer ju ifrån Finland och flyttade till Stockholm i samband med att jag började på Visma ifjol, bodde även här under hela åttiotalet, så har rätt bra pejl på båda länderna. Sett från det perspektivet upplever jag att vi i Sverige har klarat oss förhållandevis bra igenom nedgången. Privatkonsumtionen som kraftigt backat i Finland har vi inte märkt så mycket av. Det speglar ju även affärsklimatet och jag tror att vi därigenom kommer att få en snabbare normalisering än många av våra grannar. Just nu är jag optimistisk och vi har budgeterat och ser en kraftig tillväxt i vår försäljning.

Hur går det för Visma koncernen och Visma Software?
Svar: Vårt senaste publicerade resultat visar att sista kvartalet ifjol var vårt bästa någonsin och så även året. Software divisionen ökade 5,3% organiskt det sista kvartalet. Ser man på ökningen i licenser, support och underhållskontrakt var den 17,7% under samma tid. Tål att jämföras!

Vilka mål har Visma koncernen internationellt?
Svar: Till att börja med kan man konstatera att vi redan är internationella. Dotterbolag finns i hela Norden och i Europa. Vi på Visma Software AB har kunder i t.ex Kina. Jag kan, som VD för ett dotterbolag, dessvärre inte uttala mig om koncernens ambitioner, jag känner helt enkelt inte till dessa. Min karriär fram till Visma har varit på amerikanska internationella software bolag och det jag kan uttala mig om är att det finns alla förutsättningar inom Visma att gå ännu mer internationellt. Vi har en internationell stor utvecklingsavdelning med hjärnor spridda över flera länder, så kvalitativa och internationellt konkurrenskraftiga lösningar kan vi bygga. De nationella bolagen har en gemensam sälj- och leveransprocess, så det är heller inga bekymmer. Även om jag trivdes bra på amerikanska bolag så upplever jag Visma´s koncernledning mer ambitiös och på många punkter vassare i sin omvärldsanalys och kanske därigenom bättre på att växa, både organiskt eller via uppköp.

Vilka ambitioner har Visma Software för den svenska marknaden?
Svar: Vi skall bli etta eller tvåa i de segment vi jobbar. Det är helt klart en tydlig ambition. Inom vissa produkt områden t.ex Visma Business kommer vi att öka med minst 100% i nyförsäljning jämfört med ifjol. Planen och strategin är redan lagd och så långt ser det mycket bra ut. Vi har moderna konkurrenskraftiga produkter och marknadens bästa leveransorganisation, så förutsättningarna finns ju redan. När jag kom hit i september ifjol, insåg jag snabbt att vårt unikum är att vi har mycket kompetent och motiverad personal. Det plus bra partners gör att vi tror på tillväxt snabbare än vad marknaden växer.

Ser du några tydliga trender på marknaden just nu?
Svar: Utdata, analys och rapporter alltså beslutsstöd. On-Demand lösningar förstås. Men även större krav från användarna. Man tänker lite större helt enkelt. Vi som har internationell och framförallt nordisk fokus och muskler i form av en stark koncern har nog ett försprång mot lokala system. Även om On-Demand är med som ett alternativ så väljer de flesta on-site lösningar idag. Däremot efterfrågas olika driftslösningar, vilket vi också erbjuder genom Visma-IT.

Vad anser du är styrkan med era system och erbjudanden?
Svar: Att växa med Visma är ett stort plus. Vi har outsourcing, ASP osv. inom samma koncern. Sen är ju Visma SPCS en jättetillgång för oss på Software. Det blir ett naturligt steg när deras kunder vill växa. Det är imponerande vad de åstadkommer i Växjö och vi tar åt oss mycket av deras processer och kunnande om kundvård vilket våra kunder i sin tur har nytta av. Produkter är produkter, så styrkan är nog egentligen vår leveransmodell och vårt kunnande. Du vet ju vad man brukar säga ”det är inte personalen som är skillnaden, det är rätt personal…”

Vad har du för råd till de företag som skall investera i nytt affärssystem?
Svar: Gå inte på allt ”noise” som kommer från amerikanska marknads organisationer med större budget för PR än utveckling, trust me I’ve been there…. Glöm framför allt inte att utvärdera support, förvaltning och leverantör, då du lever längre och längre med ditt system.