Accimera

Accimera är systemet som hjälper dig att se över er strategiska löneutveckling, bidrar till en mer jämställd verksamhet samt tar fram en lagstadgad lönekartläggning varje år. Accimera förenar er affärsidé och mål med kompetens och kompensation. Utifrån fasta kriterier beskrivs befattningsområden, nivåer, befogenheter och kompetenskrav för olika roller i din organisation.

Accimera hjälper dig att:

•  identifiera, beskriva och belöna de kompetenser och beteenden som skapar framgång och på så sätt ger dig affärs- och verksamhetsmässiga vinster
•  ta fram en årlig och uppdaterad lönekartläggning och jämställdhetsplan
•  ta fram statistik, rapporter och underlag för analys på företagsnivå, gruppnivå och individnivå

Kom och testa Accimera i vår monter B:4. Missa inte heller presentationen av systemet kl.15.15.
För att läsa mer om oss på Vitavia, och vårt system Accimera, besök www.vitavia.se och www.accimera.se

 

Vitavia

Vitavia gillar HR – därför har vi arbetat med HR-konsulttjänster och lönekartläggning sedan 1995. Vi är din externa personalavdelning med all kompetens du behöver inom hela HR-kedjan. Våra konsulter har lång och bred erfarenhet från personalarbete i linjen, ledarskap, managementfrågor och administrativt personalarbete. Din resurs när du behöver det helt enkelt.