Vår vision är att vara ledande i automatiseringen av affärsprocesser. För att åstadkomma detta följer vi vår mission: att främja europeisk konkurrenskraft i  skapandet av tillväxt och effektivisering.

Våra kunder använder vår programvara, våra tjänster och vår kunskap för automatiseringen och hanteringen av affärsprocesser och vårt mål är att vara de bästa på att ta hand om och utveckla kunder oavsett storlek.

Vi ger friheten till kunden att välja mellan programvara och tjänster och baserar våra internationella framgångar på lokal expertis.

Vi bidrar också i transformeringen från den traditionella affärschefens roll till en effektivare chef, som är ansvarig för samtliga, integrerade affärsprocesser.

Vi försöker få våra kunder att uppfatta oss utifrån våra värderingar:

  • Respekt
  • Pålitlighet
  • Innovation
  • Kompetens
  • Laganda

Visma förbinder sig att erbjuda varje kund den rätta lösningen till en utlovad kostnad. Vi är stolta över att ta hand om varje kund på bästa sätt så att kunden har fortsatt förtroende för oss genom vårt samarbete.

Därför är det viktigt för oss att lyssna på och att identifiera de verkliga behoven hos varje, enskild kund. Detta gör att vi kan fortsätta vårt samarbete in i en än mer effektiv framtid.

Visma AS är moderbolag i koncernen, som ägs av de globala investmentbolagen KKR och Hg Capital.

Koncernen har över 5 400 anställda, varav drygt 1 600 i Sverige. 2011 uppgick omsättningen till 5 749 miljoner norska kronor. 340.000 nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster, och ytterligare 330.000 har Visma som hosting-partner.