Under 2016 introducerar vi ett nytt affärssystem på den svenska marknaden, Sage X3. 

Sage är världens 3:e största leverantör av affärssystem med drygt 6 miljoner kunder och egen verksamhet i 24 länder. 

Systemstöd är ledande leverantör av affärskritiska systemlösningar baserade på Jeeves affärssystem och Sage X3 inom definierade branscher i Sverige.

Vår vision är att vara ”Sveriges bästa arbetsplats”

Vår affärsidé är att tillsammans och i närhet med kunderna utveckla och förvalta affärssystemlösningar baserade på Sage X3 eller Jeeves affärssystem, som stöd för kundernas affärsprocesser och därmed bidra till kundernas ökade konkurrenskraft och lönsamhet. Systemstöd är en organisation bestående av verksamhetskonsulter.

Vi erbjuder balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad. Vi skapar högre effektivitet och bättre lönsamhet för våra kunder inom produktion, logistik, handel och projektstyrda organisationer. Vi har över 150 kunder med verksamhet i 15 länder.

Specialistkunskap och branschlösningar inom bland annat retail, 3PL, handdatorlösningar, e-handel och integrationsplattformar.

För att läsa mer om oss – klicka här