Signicat är en leverantör av molntjänster för säkra autentiseringar samt digitala signaturer. Signicat har utvecklat ett flertal tjänster kring framförallt eSignering med eID. V

åra kunder inom Rekrytering och HR ser stora affärsmöjligheter genom säker digital autentisering samt signering. Effektivare affärsflöden, enklare avtalshantering och en säker KYC process är uppskattade fördelar.

Signicats tjänster ger möjligheter till stora kostnadsbesparingar genom snabbare, säkrare och direkta affärsavslut. Exempel på lösningar för våra kunder kan vara signeringslösningar för anställningsavtal, integrering med CRM-system som Salesforce, Dynamics365 och SuperOffice, hjälp att uppfylla regelverks krav som KYC, PSD2, eIDAS och AML.

Signicat kan, som marknadsledande leverantör, erbjuda utvecklade signeringstjänster för hela den nordiska marknaden samt vissa lösningar för hela Europa. Signicat har ett stort antal kundreferenser i både Sverige och Norden

Besök gärna vår hemsida och läs mer om oss