Orangos fokus är att utveckla våra kunders verksamhet med utgångspunkt i affärssystemen. Vi är specialister på Microsoft båda affärssystem Dynamics NAV samt Dynamics 365/AX. Vi har dessutom ett egenutvecklat system vid namn Bison.

Vi har kunder i många olika branscher men är extra inriktade mot företag som har sin kärnverksamhet i handel eller tillverkning. Vi har dessutom nischade ISV-lösningar för:

• Avfall & återvinning
• Bygg, entreprenad och installation
• Fordon & maskin

Våra kontor är belägna i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg och Kristianstad men vi jobbar med kunder över hela landet.

Besök gärna vår hemsida för att läsa mer om oss

  • Tid Rubrik Beskrivning
  • 10.45 Projektkontroll i fokus med en systemlösning utvecklad för bygg, installation & service Optimera din verksamhet med ett affärssystem som kan din bransch. Med stöd för projektstyrda verksamheter inom bygg, installation & service är 4PS Construct systemet för dig. Orango visar flödet från anbud via vunnet projekt, inköp och budget till prognostisering, utfall och uppföljning på ett projekt. Vi kommer också att visa den mobila orderhanteringen för både projektorder och serviceorder.
  • 15.15 Hur snabbt kan man komma igång med ett modernt affärssystem? En tydlig trend inom ERP är att minska tiden för införandet. Hör hur Orango med sitt paketerade erbjudande baserat på Microsoft Dynamics NAV- EasyStar, genomför lyckade projekt till ett fast pris. Hör också hur metoden och arbetssättet minskar införandetiden för traditionella projekt.