Optiscan Group

Optiscan Groups Abakuslösning erbjuder Voice, Pick-n-Go®-lösningar samt RFID- och streckkodsteknik som förbättrar material- och informationsflöden, produktivitet och kundtillfredsställelse inom lagerhantering, produktion och fältservice. OptiCare™ tjänsterna garanterar förväntat projektresultat och säkerställer maximalt utnyttjande av levererade lösningar. Optiscan Group bedriver verksamhet i Norden, Baltikum och Ryssland.

Besök gärna vår hemsida för mer information