9 maj 2017 Monter F1:5

Den tekniska utvecklingen och den ökande komplexiteten och konkurrensen som globaliseringen för med sig gör det oerhört viktigt för alla företag att kunna uppfatta och reagera på signaler, hot och affärsmöjligheter så snabbt som möjligt. I den allt snabbare utvecklingen strävar många företag också efter att kunna förutse vad som ska hända, i stället för att bara reagera på det som händer. Ett dynamiskt arbetssätt är avgörande för att bli framgångsrik på dagens och morgondagens marknader, och då krävs en ny typ av proaktiva, flexibla program.

 

Att arbeta dynamiskt handlar i första hand om att se till att människor, tillgångar, system och data samverkar för att åstadkomma bästa möjliga resultat. Microsoft Dynamics har utformats för att överbrygga gränser, minimera friktionen och skapa enhetlighet mellan verksamheten och IT-organisationen, mellan front office och back office, mellan företaget och dess kunder, partnerföretag och leverantörer för att uppnå bästa möjliga resultat.

 

Microsoft arbetar hårt för att förverkliga de möjligheter som människor och företag efterfrågar mest, såväl på arbetet som på resande fot. Vi tar visionen om Dynamic Business från idé till verklighet.

För att läsa mer om oss – klicka här

 

Tid

Rubrik

Beskrivning

08:45

Med Dynamics 365 ändrar Microsoft spelreglerna för affärssystem. – Mariette Larsson, Säljchef Dynamics 365, Enterprise

Microsoft strategi blir allt tydligare med de tre molnen Dynamics 365, Office 365 och Azure, där affärsprocesserna är sömnlöst integrerade med hela Microsofts plattform och intelligenta verktyg. Digitalisering ger företag och organisationer nya möjligheter; att möta sina kunder, att kostnads- och tidseffektivisera processer och att skapa nya möjligheter för affärsutveckling.

10:45

HR:s roll i den digitala transformationen – Ulrika Jonsson, Affärsutvecklare inom Digitalt HR

En framgångsrik digital transformation innebär ofta att vi ändrar på sättet vi arbetar och samarbetar i en organisation och här har HR en viktig roll i att driva förändring inom organisation, kultur och ledarskap samt att tillhandahålla system och verktyg som stöttar ett digitalt arbetssätt.

15:15

Så förbereder du dig för GDPR

En av de främsta utmaningarna kring digital transformation är säkerhet. För att klara utmaningen måste många organisationer förändra hur de arbetar kring säkerhet - från passivt försvar till aktivt försvar. Att utgå från att IT-miljön är utsatt för intrång, bygga för att upptäcka det tidigare och planera hur man snabbt åtgärdar för att återta kontroll och minimera skada. Gör ni det rätt så är ni alltid förberedda och redo att agera.

Besöksadress: Finlandsgatan 36, Stockholm

Kontaktperson:

Telefon: 08-559 900 00

E-post: sverige@microsoft.com