9 maj 2017 Monter P2:3

iStone Dynamics, belönad som Sveriges mest framgångsrika Dynamics AX-partner 2015

iStones huvudfokus är att stödja och utveckla våra kunders affärsprocesser. Vi implementerar lösningar både globalt och nationellt. Med våra erfarna konsulter och projektledare, vårt Solution Architect team och vårt Change Management team, skapar vi tillsammans med våra kunder lösningar som får kunderna att växa – genom stabila och framgångsrika projekt.

Vi erbjuder lösningar inom Microsoft Dynamics AX, Dynamics CRM, Power BI och SharePoint. iStone är unikt utvald Microsoft-partner för producerande företag. Vi är medlem i Microsoft Presidents Club internationellt.

iStone är ett svenskt bolag med cirka 600 anställda. Vi har bl a kontor i Göteborg, Malmö, Jönköping, Stockholm, Sundsvall.

Tid

Rubrik

Beskrivning

14:00

Dokumentera och underhåll processer i en global affärslösning med Dynamics 365

Att standardisera, underhålla samt utveckla/ändra processer i en internationell verksamhet med en gemensam affärsslösning, är en ständig utmaning för många globala processägare med språket som ett av många hinder. Vi visar hur detta kan hanteras med Dynamics 365 Enterprise Edition.

Besöksadress: Köpmansgatan 23, Göteborg

Kontakt: Niklas Gustafsson / Mia Strömland

Telefon: 076-1042586 / 0705-455547

E-post: niklas.gustafsson@istone.com / mia.stromland@istone.com