Monter A4:5

Hogia-gruppen är en familjeägd koncern med mer än 30 års erfarenhet av att utveckla programvaror. Koncernen består av 27 operativa bolag i fyra länder med sammanlagt 550 anställda. Hogia-gruppen bedriver i dag verksamhet inom tre områden: ekonomi- och affärssystem, personaladministrativa system och transportsystem.

Hogia kan erbjuda IT-lösningar inom ekonomi-, löne- och HR-administration till både små och stora kunder. Med våra analysverktyg får kunden automatisk avstämning, komplett deklaration och årsredovisning samt möjlighet att presentera företagets resultat i lättöverskådliga diagram.

Hogia storsatsar just nu på molntjänster. Under året har Hogia lanserat två molntjänster inom HR-området och kommer innan året är slut att lansera en ny molntjänst inom fakturadistribution. Våra nya molntjänster kan givetvis integreras med våra traditionella system och även med externa leverantörers – allt för att underlätta våra kunders vardag.

Sist men inte minst: Hogias organisationsform bygger uttalat på småskalighet och entreprenörsanda. Företagskulturen skapar engagerade medarbetare som tillsammans ger våra kunder de bästa tänkbara affärslösningarna.

För att läsa mer om oss – klicka här

Besöksadress: Hakenäs, Stenungsund

Kontaktperson: Pia Tymberg

Tel: 0303-66768

E-post: pia.tymberg@hogia.se