Monter D1:2

HerbertNathan & Co är ledande i Skandinavien när det gäller rådgivning och projektledning vid upphandling och införande av Ekonomisystem, Affärssystem, HR-system, Lönesystem och Beslutsstöd. Vi arbetar som rådgivare och projektledare till dig som ska upphandla och införa ett nytt system. Samtliga konsulter har mer än 20 års praktisk erfarenhet från hundratals genomförda uppdrag såväl inom som utanför Sverige.

Vi är helt leverantörsoberoende och har inga samarbeten med eller utför uppdrag åt leverantörerna eller partners till leverantörerna. Vårt oberoende är din trygghet.

HerbertNathan & Co genomför kontinuerligt analyser av den svenska marknaden avseende de ledande leverantörerna och har detaljerad kunskap och erfarenhet från ca 50 olika affärs- och HR-system. Denna kunskap och erfarenhet använder vi till att varje år publicera marknadsanalyser över de ledande leverantörerna och deras system. Dessa analyser är en god utgångspunkt för dig som planerar att påbörja en upphandling för att byta system.

För att läsa mer om oss – klicka här

Tid

Rubrik

Beskrivning

09:30

Upphandling - Vi lär dig att göra rätt!

Genom att planera och genomföra upphandlingen enligt en beprövad modell undviker du problem och tar kontrollen hela vägen fram till driftstart och uppnår den förväntade affärsnyttan!

13:15

HR i den digitala världen

HR har en avgörande roll i utvecklingen av framtidens organisation, ledare och medarbetare. Med digitaliseringen kommer nya verktyg och systemstöd som skapar förutsättningar till att stötta ledare och organisationer i arbetet med att finna de rätta talangerna och utveckla medarbetarna till nya roller.

15:15

Hur kommer GDPR påverka era HR-system?

I maj 2018 införs den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som ställer striktare krav på hur personuppgifter hanteras i en verksamhet och inför kraftiga böter vid brott mot förordningen. Hur kommer detta påverka era HR-system och vilka krav ska ni ställa på er systemleverantör?

Besöksadress: Tegnérgatan 39, Stockholm
Besöksadress: Ättehögsgatan 8 b, Göteborg
Besöksadress: Drottensgatan 2, Lund

Kontaktperson: Jonas Andersson

Telefon: 0707-970044

E-post: ja@herbertnathan.com