HerbertNathan & Co är ledande i Skandinavien när det gäller rådgivning och projektledning vid upphandling och införande av Ekonomisystem, Affärssystem, HR-system, Lönesystem och Beslutsstöd. Vi arbetar som rådgivare och projektledare till dig som ska upphandla och införa ett nytt system. Samtliga konsulter har mer än 20 års praktisk erfarenhet från hundratals genomförda uppdrag såväl inom som utanför Sverige.

Vi är helt leverantörsoberoende och har inga samarbeten med eller utför uppdrag åt leverantörerna eller partners till leverantörerna. Vårt oberoende är din trygghet.

HerbertNathan & Co genomför kontinuerligt analyser av den svenska marknaden avseende de ledande leverantörerna och har detaljerad kunskap och erfarenhet från ca 100 olika affärs- och HR-system. Denna kunskap och erfarenhet använder vi till att varje år publicera marknadsanalyser över de ledande leverantörerna och deras system. Dessa analyser är en god utgångspunkt för dig som planerar att påbörja en upphandling för att byta system.

För att läsa mer om oss – klicka här

  • Tid Rubrik Beskrivning
  • 08.45 Upphandling, vi lär dig göra rätt! Genom att planera och genomföra upphandlingen enligt en beprövad modell undviker du problem och tar kontrollen hela vägen fram till driftstart och uppnår den förväntade affärsnyttan!
  • 10.45 HR i den digitala världen HR har en avgörande roll i utvecklingen av framtidens organisation, ledare och medarbetare. Med digitaliseringen kommer nya verktyg och systemstöd som skapar förutsättningar till att stötta ledare och organisationer i arbetet med att finna de rätta talangerna och utveckla medarbetarna till nya roller.
  • 15.15 Hur ställer du om din verksamhet till att bli digital? Den pågående digitaliseringen har väsentligen ökat tempot i vår vardag och många organisationer står inför utmaningen att modernisera sin verksamhet och processer. Hur gör jag för att komma igång och vad bör jag tänka på?