Vi är det mest lokala It-företaget i Norden

EVRY är ett ledande It-företag med ett team på 10 000 medarbetare och med en lokal närvaro på 50 orter i Norden. Vi hjälper dig med allt från strategisk rådgivning och konsulttjänster till lösningar och outsourcing.

Konsulttjänster

– Rådgivare som förstår dina behov    Verksamhetsutveckling, Projektledning, Systemutveckling,    Infrastrukturtjänster, Applikationsförvaltning

Applikationstjänster och lösningar 

– Vi optimerar din affär med affärsstödjande lösningar    Affärssystem, CRM, Business Intelligence, Mobilitet, E-handel, Digitala affärer

Infrastrukturtjänster och outsourcing

– Flexibla och skalbara lösningar    Säkerhet, Klienttjänster, Applikationsdrift, Hård- & Mjukvara,    Mobilitet, Supporttjänster