Monter C7:8

Lösningar för projektorienterade verksamheter

 

Deltek är en ledande global leverantör av affärs- och verksamhetssystem designade specifikt för projektorienterade verksamheter. I decennier har vi hjälpt våra kunder att realisera mätbara förbättringar genom att automatisera affärsprocesser och leverera faktabaserat beslutstöd.

Mer än 22.000 kunder och miljoner användare, i fler än 80 länder runtom i världen, förlitar sig idag på Delteks lösningar för att förbättra marknadsbearbetning och försäljning, rekrytera och utveckla medarbetare, optimera resurser, effektivisera processer och leverera än mer lönsamma projekt. Ta reda på hur affärskritisk teknologi kopplad till verksamhetens strategi kan hjälpa er arbeta smartare, förbättra din produktivitet och minimera dina affärsrisker.

För att läsa mer om oss – klicka här

Tid

Rubrik

Beskrivning

14:00

Projektbaserad ERP 2.0 som plattform för digital transformation

Deltek presenterar exempel på hur våra kunder framgångsrikt använt sin projektbaserade ERP-plattform för att digitalisera sina affärsprocesser och sin leveransmodell, och utvecklat digitala synergier i sina ekosystem av leverantörer, partners, prospekts, kunder och underkonsulter.

Besöksadress: Holländargatan 11, Stockholm

Kontaktperson: Stefan Envall

Telefon: 0733-57 49 32

E-post: StefanEnvall@deltek.com