Bird & Bird är en internationell affärsjuridisk advokatbyrå med särskilt fokus på branscherna tech & comms, media, life sciences, avitaion, energy & utilities och food & beverage. Inom dessa branscher täcker Bird & Bird samtliga affärsjuridiska områden, bl.a. avtals-, skatte-, immaterial-, fastighets- och arbetsrätt. Internationellt finns idag över 1100 jurister på 28 kontor i 19 länder. På Stockholmskontoret arbetar närmare 60 jurister.

Bird & Bird är den enda internationella byrån med kontor i Sverige, Danmark och Finland och kan därför erbjuda en unik integrerad nordisk rådgivning till klienter i våra utvalda branscher.

För mer information om Bird & Bird besök www.twobirds.com

Besöksadress: Besöksadress: Norrlandsgatan 15, Stockholm

Kontaktperson: Kontakt: Hans Svensson

Telefon: Telefon: 0734-242048

E-post: E-post: hans.svensson@twobirds.com