Arribatec är ett konsult- och mjukvaruföretag med kontor i Göteborg, Oslo och Köpenhamn. Vår största kompetens och erfarenhet finns inom Unit4 Business World, där ett flertal av våra konsulter har mellan 10-20 års erfarenhet.

Vi kan erbjuda er konsultstöd inom: Design, implementering, verksamhetskonsulting, förvaltningsstöd, integrationer, uppgradering och anpassningar.

Utöver vår starka systemkompetens på Agresso (Unit4 Business World), har vi även utvecklat komplementära lösningar som kan ge dig som kund en bättre nytta av din Agresso investering. Vi har bl.a. utvecklat en ”process-modul” som gör att du kan definiera dina egna affärsprocesser med fullt systemstöd. Vi bygger med andra ord upp affärssystemet enligt era krav på hur affärsprocessen skall/bör se ut och implementerar detta systemmässigt. Våra lösningar stödjer slutanvändaren och säkrar ett enhetligt arbetssätt samt att er affärsprocess följs. Detta vill ge er som kund möjlighet att fokusera på er verksamhet och vinna framgångar där.

Vårt mål och driv är att hitta den bästa helhetslösningen för våra kunder.

Läs mer om oss på: www.arribatec.com