Aptor AB erbjuder konsultstöd för företag och organisationer som vill införa ledningssystem i sin verksamhet. De områden som vi bl.a. arbetar med är ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 och OSHAS 18001. 

Aptor Solutions AB är ett dotterbolag med fokus att stödja våra kunders verksamhetsprocesser inom arbetsmiljö, kvalitet, miljö och säkerhet genom att leverera marknadens bredaste och bästa IT stöd med hög kompetens och stort kundfokus. Våra produkter utvecklas i nära samarbete med våra kunder vilket ger oss mycket goda förutsättningar till kundorienterade lösningar och långa kundrelationer.

Aptor Solutions erbjuder molnbaserade lösningar såsom lagbevakningstjänst (Lagportalen), stöd för processerna inom arbetsmiljö, kvalitet, miljö och säkerhet i större organisationer (SMART) samt SafetyNet.

SafetyNet är en arbetsmiljöportal med ett flertal moduler; arbetsskador och tillbud, arbetsplatsutvärdering, riskbedömning/avvikelsehantering, medarbetarundersökning, medarbetarutveckling och chefsutvärdering.

Välkommen till oss!